FELHÍVÁS

A Dunakeszi Járás Helyi Védelmi Bizottság megkeresésére, a kialakult időjárási helyzet következtében felhívom a Tisztelt Lakosságot a Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2016. (X.27.) a települési környezet védelméről szóló önkormányzati rendelete 7. §-a lakosságra vonatkozó részeinek fokozott figyelemmel történő betartására. 

„7. §

(1) A közterületben lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tulajdonosának kötelessége. A burkolt árok tisztántartásáról, továbbá a lakosság által kirakott hordalék elszállításáról a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik.

 

(2) Járműbehajtók átereszeinek tisztántartása minden esetben az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

 

(3) A gyűjtő utak illetve útkereszteződések műtárgyait az út kezelője köteles megépíteni, karban- és tisztán tartani.

 

(4) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz elhelyezését lehetőleg saját telken kell megoldani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 47. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

 

(5) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízlevezető árokba az OTÉK 47. § (10) bekezdésében foglaltak alapján lehet vezetni.

 

(6) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni Tilos!

 

(7) A település területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, belvízvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni TILOS!”

 

Fót 2017. május 19.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Attachments:
Download this file (Felhívás.pdf)Felhívás.pdf[ ]207 Kb