Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 31-én 8.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017-2018” közbeszerzési eljárás megindításáról

(Z/177. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

2./ Döntés a „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2018.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

(Z/178. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

3./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 5351/279 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

(Z/174. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: kb. 8.40 óra

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (191. sz. anyag)

 

NAPIREND:

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

(170. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Önkormányzat intézményei

 

MUNKATERV SZERINT

 

2./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata és tájékoztatás az önkormányzati rendészeti szerv létrehozásáról

(159. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti Polgárőrség képviselője

ESZEI igazgatója

Fóti Örsparancsnok

 

3./ Fót Város Közművelődési Koncepciója

(160. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: FKKK igazgató

 

4./ Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat, Fóti KÖH és a GESZ 2016. évi belső ellenőrzéseiről

(171. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr

Ferenczi Gábor

 

5./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(188. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

6./ Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ építési engedélyezési és kiviteli terv készítésre versenyeztetési eljárás lefolytatása” tárgyában

(175. sz. anyaghoz fűzött PJB javaslat)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

7./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(181. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Döntés nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósításáról, valamint a Somlyó Mentőcsoport Duna Menti Önkéntes Mentő Vízimentő és Tűzoltó Egyesület kérelme tárgyában

(165. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti Polgárőrség képviselője

ESZEI igazgatója

Somlyó Mentőcsoport elnöke

 

9./ Döntés a Fót-Központi Református Egyházközség ingatlan csere ajánlatáról

(42/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

10./ Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ vízfolyás megszüntetése” tárgyában

(76/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

11./ Döntés a Fót, Kossuth Lajos utcai járda és kapubehajtók felújítása tárgyú versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének kiválasztásáról

(97/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

12./ Döntés a meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, új kamerák elhelyezéséről

(104/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Sportcsarnok kiviteli terveinek jóváhagyása

(113/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Good Work Group Kft.

 

14./ Döntés a Pirók Ház kapu és kerítés felújítás tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárás nyertes ajánlattevőjéről

(126/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

15./ Döntés a „Fót, Multifunkcionális Városi Sportcsarnok külső közmű ellátás és tervezési feladatok” tárgyában

(151/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

16./ Fót Déli Vállalkozási Terület II. ütem fejlesztésével kapcsolatosan, Fót Város Önkormányzata és a Prologis Thirty Two Kft. mint fejlesztő között kötendő településrendezési szerződés elfogadása

(Az április 26-i ülésen S/1-kén kiosztott 156. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: -

Javasolt meghívott: Prologis Hungarí Thirthy Two Kft.

 

17./ Döntés Fót Város vízkár-elhárítási terve elkészíttetése tárgyában

(167. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés a Fót, 2021 hrsz.-ú ingatlan (Keleti Márton utca) terület rendezése ügyében

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

19./ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére antenna kihelyezés engedélyezése

(77/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Szatex-Immo Kft.

Antal Ernő

 

20./ FKKK SZMSZ és VMH Használati Szabályzat módosításai

(161. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

Kulcsárné Jankovich Marianna KKDSZ

 

 

 

 

21./ Döntés kopjafa felállításáról Nyergestetőn (Erdély)

(163. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor

 

22./ Döntés köztéri szobor állításáról

(164. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Bertók István Fót Fejlődéséért Közalapítvány elnöke

Orbán Előd szobrászművész

 

23./ Döntés az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város” cím elnyerésére történő pályázat benyújtásáról

(172. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor

 

24./ Döntés pedagógiai asszisztens álláshely engedélyezéséről az Apponyi Franciska Óvodában

(173. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB,EEB

Javasolt meghívott: Nyirő K. Judit intézményvezető

 

25./ Döntés a „Fót, Önkormányzati épületek homlokzat felújítása”- tárgyában

(180. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

26./ A 13/2001. (VII.13.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított Fót Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Fót Emese köz területén lévő, kertvárosi lakóterületi építési övezetben fekvő telek építési helyének módosításával

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

(169. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Önkormányzat intézménye

 

28./ Polgári jogi igény bejelentése Seres István és társai terheltekkel szemben a 11.B.69/2016. sz. büntető eljárásban

(187. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Nagy Attila ügyvéd

 

29./ Rendeletalkotás a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, és döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási szerződés módosításáról

(198. sz. S/1. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

 

30./ Döntés a közétkeztetés átszervezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadásáról

(176/A. sz. S/2 anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

31./ Egyebek

 

 

NAPIREND UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

 

Kelt: Fót, 2017. május 26.

Bartos Sándor

polgármester

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők az nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján túl a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

Előterjesztések ide kattintva elérhetőek