Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 21. 14:00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a kisalagi temető bővítéséről

(Z/205. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: Kb.14.15 óra

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (217. sz. anyag)

 

NAPIREND:

 

RENDELETEK

 

1./ Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok

(201. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(204. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására

(206.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Vendégház kialakítása és működtetése tárgyában

(194. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére történő irodaszer beszerzés tárgyában lefolytatandó versenyeztetési eljárás megindításáról

(195. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Javaslat a történelmi városközpont és a leendő városháza mögötti közösségi tér ingatlanai megszerzésére

(203. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(207. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Döntés 3 db új buszváró építés és meglévő 8 db buszváró felújítás – ismételt versenyeztetési eljárás megindítása tárgyában

(12/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezése I. ütem, jelzőtáblák kihelyezéséről

(61/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Döntés a Fót, Márton patak csőáteresz beépítése tárgyában

(122/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a „Fót, Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7 db tanulói vizes csoportjának felújításáról” – szóló versenyeztetési eljárásban kivitelező kiválasztásáról

(124/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

12./ Döntés a „Fót, Garay János Általános Iskola emeletén lévő illemhelyek felújításáról és tornatermi öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának pótlásáról”- szóló versenyeztetési eljárásban kivitelező kiválasztása tárgyában

(125/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2017. évi terveztetéséről szóló versenyeztetési eljárás eredményéről és a nyertes személyének kiválasztásáról

(145/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

14./ Döntés a fogyatékos személyek nappali ellátásának ügyében

(148/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Pál Miklós és Wolfort Tiborné

Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetői

 

15./ Döntés nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában

(165/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Appjok Anna Mária ESZEI igazgató

Fóti Polgárőrség képviselője

 

16./ Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2017/2018 évfordulóra”című versenyeztetési eljárás megindításáról

(196. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés Fót Város stratégiai zajtérképének felülvizsgálatáról

(197. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

18./ Döntés a 1617 hrsz.-ú ingatlan eladására beérkezett pályázat értékeléséről

(200. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés a Fót, Önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyveinek készítése és felmerült hiányosságok pótlása tárgyában

(209. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

20./ Döntés Fót, közvilágítás energia megtakarításos, LED technika felhasználásával történő korszerűsítése tárgyában

(168. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Németh István (MTKKE)

 

21./ Döntés a Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” tárgyú pályázaton történő részvételének támogatásáról, a pályázathoz történő csatlakozásról

(192. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Döntés a „Fót, Somlyó tónál tartandó városi rendezvények részére elektromos energia igény bejelentése”- tárgyában

(193. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Fót, Dózsa Gy. út 9. sz. alatt lévő 1/1 tulajdonú önkormányzati épület fém tetőfelületének javítása térítésnélküli szolgáltatás nyújtása keretében

(199. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ MŰ-HELY Zrt. által 2015-ben készített Területi Hatástanulmány megvásárlása

(202. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Kralj Károly főépítész

 

25./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosításáról

(208. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:Sólyomvári Erika ügyvezető

 

26./ Döntés a Fót, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső utcai jelzőlámpa villanyórájának Fót Város Önkormányzat nevére történő átírásáról.

(210. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Döntés a közúti forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztásáról

(211. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

28./ Döntés Fót Város Önkormányzata víziközmű (szennyvíz) vagyonának térítésmentes átadásáról a Magyar Állam részére

(212. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

29./ Döntés a FKKK Vörösmarty Művelődési Ház Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatához szükséges önrész biztosításáról

(215. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

30./ Egyebek

 

NAPIREND UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2017. június 16.

Bartos Sándor

polgármester

 

 

Előterjesztések 2017.06.21. (kattintva letölthető)

 

A nyilvános ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján túl a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.