Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Fót Város Önkormányzata 2019. január 7. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást tart. 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

 

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:

- a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.),

- valamint a Város honlapjáról letölthető (www.fot.hu).

 

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2019. június 30. napjáig visszajuttatni:

- személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára (ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-12 és 13-17 óráig, keddtől-csütörtökig 8-12 és 13-16 óráig, pénteken 8-12 óráig) vagy

- a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) postai úton.

 

2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni!

 

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a nyilvántartás aktuális információ tartalmának érdekében, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), valamint a Város honlapjáról is letölthető.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Ebösszeírás nyomtatvány.doc)Ebösszeírás nyomtatvány.doc[ ]33 Kb