Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

főzőkonyhai kisegítő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető és a szakács utasítása alapján a közétkeztetéshez alapanyagok előkészítése, árumozgatás, mosogatás, tálalás, főzőtérben takarítás. Szükség esetén étel kiszállítása városon belül. Munkaidő: 5.30-13.50

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

8 Általános,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közétkeztetésben vagy nagykonyhai intézményben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

precíz, gondos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány másolata

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatók a GESZ honlapján (www.fotigesz.hu) megtekinthetők

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: főzőkonyhai kisegítő.

Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fót Város honlapja - 2019. november 13.

www.fotigesz-hu - 2019. november 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotigesz.hu honlapon szerezhet