• Polgármester: Dr. Vass György
  • Alpolgármester: Bíró Zoltán

  • Jegyző: Dr. Mihályi Zsolt Apor
  • Aljegyző: Dr. Sugár Anita

 

Székhelye:
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Telefon: (+36 27) 535-365, 535-375, 535-385, 535-395;

Fax-titkárság: (+36 27) 358-232, Fax-pénzügy: (+36 27) 358-232

Email-titkárság(központi): titkar@fot.hu

RÉSZLEG

Név

Mellék

E-MAIL

Polgármester

Dr. Vass György

 

polgarmester@fot.hu

Alpolgármester

Bíró Zoltán

 

alpolgarmester@fot.hu

Titkárság

Szigetiné Csécs Mária

Kósa-Richter Kinga

9102

9140

titkar@fot.hu

kosa.kinga@fot.hu

Jegyző

Dr. Mihályi Zsolt Apor

9102

jegyzo@fot.hu

Aljegyző

Dr. Sugár Anita

9124

sugar.anita@fot.hu

Jogi és Koordinációs Osztály

osztályvezető

dr. Jenei László

9109

jenei.laszlo@fot.hu

Kudela Kata

9128

kudela.katalin@fot.hu

Verebes Viktor

9112

verebes.viktor@fot.hu

iktató

Székely Katalin

Fazekasné Németh Mónika

Botka Norbertné

Kovács Lajosné

9113

9113

9113

9113

szekely.katalin@fot.hu

fazekasne.monika@fot.hu

botka.evi@fot.hu

 

Nagyné Izsáki Renáta

9135

izsaki.renata@fot.hu

zsdsiz

Pénzügyi és Adóügyi Osztály

osztályvezető

Zámodics Péter

9108

zamodics.peter@fot.hu

pénzügy

Tománé Benadics Katalin

Varróné Nagy Zsuzsa

Nagyné Markarián Judit

Klepác Nikolett

Jassó Ágnes

Megyesi-Bereczki Beatrix

9107

9107

9137

9137

9138

9138

tomane.katalin@fot.hu

varrone.zsuzsanna@fot.hu

nagyne.judit@fot.hu

klepac.nikolett@fot.hu

jasso.agnes@fot.hu

bereczki.beatrix@fot.hu

Nagy Józsefné

Kajdi Edit

Lugossy Orsolya

9118

9118

9126

nagy.jozsefne@fot.hu

kajdi.edit@fot.hu

lugossy.orsolya@fot.hu

adóügy

Asztalos Dia

Szabó Mariann

Benczéné Horváth Krisztina

9130

9130

9130

asztalos.diana@fot.hu

szabo.marianna@fot.hu

horvath.krisztina@fot.hu

Melicher Hajnalka

Szamosvári Zsoltné

9129

9129

melicher.hajnalka@fot.hu

szamosvari.zsoltne@fot.hu

Dobi Erika

Győri Péterné

9125

9125

dobi.erika@fot.hu

gyori.peterne@fot.hu

Városfejlesztési és Üzemeltetési  Osztály

osztályvezető

Szántóné János Ildikó

9132

szantone.ildiko@fot.hu

Zachar Ildikó

Szita Lajos

9133

9133

zachar.ildiko@fot.hu

szita.lajos@fot.hu

Polonkai Andrea

Tóth Rita

9134

9134

polonkai.andrea@fot.hu

toth.rita@fot.hu

Kocsis Gábor

Kurucz László

Soós Melinda

Both András

9122

9123

9122

9123

kocsis.gabor@fot.hu

kurucz.laszlo@fot.hu

soos.melinda@fot.hu

both.andras@fot.hu

Kiszely Zoltán

Ferenczné Orvos Ildikó

Szente László

9121

9116

9121

kiszely.zoltan@fot.hu

orvos.ildiko@fot.hu

szente.laszlo@fot.hu

Hatósági Osztály

osztályvezető

dr. Csízik Melinda

9119

csizik.melinda@fot.hu

Lakatos Éva

9127

lakatos.eva@fot.hu

Végi Tünde

Koródi - Nagy Edina

9106

9136

anyakonyv@fot.hu

nagy.edina@fot.hu

Kárpáti Gábor

Nagyné Csapó Márta

9115

9115

karpati.gabor@fot.hu

nagyne.csapo.marta@fot.hu

Márkosné Dénes Ella

Mészáros Gabriella

9131

9120

markosne.ella@fot.hu

meszaros.gabi@fot.hu

ügyfélszolgálat

Koppné Szita Erika

9103

koppne.erika@fot.hu

Brückner Anita

9101

bruckner.anita@fot.hu

Varga Ágnes

9105

varga.agnes@fot.hu

Polgármesteri Kabinet

 

 


Tempfli M. Szilárd

9117

foepitesz@fot.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Polgármester fogadóórája:

minden hónap első hétfői napján tart fogadóórát, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/9104-es mellék
e-mail: polgarmester@fot.hu


Jegyző fogadóórája:

minden hétfőn 13:00–17:00-ig a Polgármesteri Hivatalban, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/9102-es mellék
e-mail: jegyzo@fot.hu

 


Főépítész fogadóórája:

minden szerdán 9:00–15:00-ig a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadás érkezési sorrendben történik.

Főépítész: Tempfli M. Szilárd

+3627/535-365/9117-es mellék
e-mail: foepitesz@fot.hu

 


 

 

Közös Önkrományzati Hivatal Csomádi kirendeltség

Telephely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 69.
Telefon: (+3628) 366 - 077
email: kapcsolat@csomad.hu
www.csomad.hu

 

Központi telefonszámok 0627-535-365                               0627-535-375                             0627-535-385                               0627-535-395
Központi fax (E-Fax) 0627-358-232
0-Ügyfélszolgálat 1 Népességnyilvántartó ügyintéző 9103
2 Építésügyi szolgáltató pont 9105
3 Ügyintéző 9101
1-Adó 1 Gépjárműadó 9125
2 Iparűzési adó 9130
3 Telekadó 9129
2-Pénzügy 1 Számlázási ügyek 9138
2 Költségvetési ügyek 9118
3 Pénztár 9126
4 Költségvetési ügyintéző 9137
5 Pénzügyi Ügyintéző 9107
6 Pénzügyi Osztályvezető 9108
3-Városfejlesztés 1 Településgazda 9122
2 Műszaki ügyek 9123
3 Lakásgazdálkodás 9121
4 Beruházási ügyek 9133
5 Közbeszerzés, pályázatok 9134
6 Vagyongazdálkodási Ügyintéző 9116
7 Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető 9132
4-Főépítész Főépítész 9117
5-Anyakönyv Anyakönyvezető 9106
Hagyatéki ügyek 9136
6-Szociális ügyek Szociális ügyintéző 9120
Szociális ügyek 9131
7-Hatósági Osztály 1 Környezet és természetvédelem 9115
2 Igazgatási ügyek, birtokvédelem 9127
3 Hatósági és ügyfélszolgálati Osztályvezető 9119
8-Jogi osztály 1 Intézményi és külkapcsolatok 9135
2 Humánreferens 9128
3 Jogi és Koordináció Osztályvezető 9109
4 Rendszergazda 9112
5 Iktató 9113
6 Jegyzőknyvvezető 9114
9-Vezetőség 1 Titkárság 9102
2 Alpolgármester 9139
3 Aljegyző 9124
4 Önkormányzati tanácsadó 9104
Jegyző 9110
Polgármester 9111
5 Csomádi kirendeltség 9140